Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. május 9.

2014. május 13.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. május 9-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval nőtt, 210,4 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,5 milliárd euróval 363,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,4 milliárd euróval, 948,9 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4 milliárd euróval csökkent, 101,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 102,4 milliárd euróval 442,8 milliárd euróra csökkent. 2014. május 7-én, szerdán lejárt egy 172,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 129,1 milliárd euro értékben egy heti lejárattal. Ugyanezen a napon 103,9 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes futamidejű betétgyűjtésre került sor 165,5 milliárd euro értékben.

A hét során hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor 1,8 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás értéke (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 33,8 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 39,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 219,6 milliárd euróval gyakorlatilag nem változott. Így a 2014. május 9-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 167,4 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 37,8 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 90,2 milliárd euróval 150 milliárd euróra esett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 326 544 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 246 266 665
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 593 −200
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 164 673 865
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 185 −301
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 597 −147
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 597 −147
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 642 356 −45 986
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 129 140 −43 481
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 513 215 −1 750
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −751
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −4
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 60 637 −626
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 583 136 1 505
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 219 578 −42
7.2 Egyéb értékpapírok 363 558 1 548
8 Euróban denominált államadósság 27 273 0
9 Egyéb eszközök 239 725 −4 521
Eszközök összesen 2 167 718 −49 410
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 948 883 −1 402
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 349 528 −33 741
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 150 019 −90 173
2.2 Betéti rendelkezésre állás 33 844 −5 234
2.3 Lekötött betétek 165 533 61 587
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 133 80
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 2 900 142
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 139 579 −8 120
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 101 368 −3 962
5.2 Egyéb kötelezettségek 38 210 −4 157
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 79 772 1 392
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 166 −304
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 100 614
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 100 614
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 830 0
10 Egyéb kötelezettségek 206 251 −7 790
11 Átértékelési számlák 288 913 0
12 Saját tőke 92 797 −202
Források összesen 2 167 718 −49 410

Médiakapcsolatok