Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 9 mai 2014

13 mai 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 9 mai 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,1 miliarde EUR, până la 210,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operaţiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 1,5 miliarde EUR, până la 363,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 1,4 miliarde EUR, până la 948,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 4 miliarde EUR, până la 101,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 102,4 miliarde EUR, până la 442,8 miliarde EUR. Miercuri, 7 mai 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 172,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 129,1 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 103,9 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite, în valoare de 165,5 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână.

În cursul săptămânii, suma de 1,8 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 33,8 miliarde EUR (comparativ cu 39,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au rămas practic nemodificate, la valoarea de 219,6 miliarde EUR. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 9 mai 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 167,4 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 37,8 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 90,2 miliarde EUR, până la 150 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 326 544 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 246 266 665
2.1 Creanţe asupra FMI 81 593 −200
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 164 673 865
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 185 −301
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 597 −147
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 597 −147
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 642 356 −45 986
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 129 140 −43 481
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 513 215 −1 750
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −751
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −4
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 60 637 −626
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 583 136 1 505
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 219 578 −42
7.2 Alte titluri 363 558 1 548
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 27 273 0
9 Alte active 239 725 −4 521
Total active 2 167 718 −49 410
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 948 883 −1 402
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 349 528 −33 741
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 150 019 −90 173
2.2 Facilitatea de depozit 33 844 −5 234
2.3 Depozite pe termen fix 165 533 61 587
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 133 80
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 2 900 142
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 139 579 −8 120
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 101 368 −3 962
5.2 Alte angajamente 38 210 −4 157
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 79 772 1 392
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 166 −304
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 100 614
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 100 614
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 830 0
10 Alte pasive 206 251 −7 790
11 Conturi de reevaluare 288 913 0
12 Capital şi rezerve 92 797 −202
Total pasive 2 167 718 −49 410

Contacte media