Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 9.5.2014

13.5.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 9.5.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 210,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,5 miljardilla eurolla 363,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,4 miljardilla eurolla 948,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 4 miljardilla eurolla 101,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 102,4 miljardilla eurolla 442,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 7.5.2014 erääntyi 172,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 129,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi 103,9 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 165,5 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 1,8 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 33,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 39,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä oli edelleen 219,6 miljardia euroa. Perjantaina 9.5.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 167,4 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 37,8 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 90,2 miljardilla eurolla 150 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 326 544 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 246 266 665
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 593 −200
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 164 673 865
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 185 −301
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 597 −147
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 597 −147
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 642 356 −45 986
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 129 140 −43 481
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 513 215 −1 750
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −751
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −4
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 60 637 −626
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 583 136 1 505
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 219 578 −42
7.2 Muut arvopaperit 363 558 1 548
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 27 273 0
9 Muut saamiset 239 725 −4 521
Vastaavaa yhteensä 2 167 718 −49 410
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 948 883 −1 402
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 349 528 −33 741
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 150 019 −90 173
2.2 Talletusmahdollisuus 33 844 −5 234
2.3 Määräaikaistalletukset 165 533 61 587
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 133 80
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 900 142
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 139 579 −8 120
5.1 Julkisyhteisöt 101 368 −3 962
5.2 Muut 38 210 −4 157
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 79 772 1 392
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 166 −304
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 100 614
8.1 Talletukset ja muut velat 5 100 614
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 830 0
10 Muut velat 206 251 −7 790
11 Arvonmuutostilit 288 913 0
12 Pääoma ja rahastot 92 797 −202
Vastattavaa yhteensä 2 167 718 −49 410

Yhteyshenkilöt