European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 29 martie 2013

4 aprilie 2013

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 29 martie 2013, scăderea de 3,4 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a reflectat ajustările din reevaluările trimestriale.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o creştere de 3,8 miliarde EUR, până la 221,4 miliarde EUR. Această variaţie s‑a datorat reevaluării trimestriale a activelor şi pasivelor, operaţiunilor cu clientela şi celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată, precum şi operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
28 martie 2013 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 0,3 miliarde USD 0,5 miliarde USD
28 martie 2013 operaţiuni reversibile de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile 0,9 miliarde USD 0,5 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au crescut cu 11,5 miliarde EUR, până la 348,7 miliarde EUR, în principal ca urmare a achiziţionării de titluri de către o bancă centrală naţională în schimbul garanţiilor asupra cărora aceasta a dobândit anterior dreptul de proprietate (a se vedea şi comunicatul de presă care însoţeşte Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului din data de 8 februarie 2013). Executarea garanţiilor a condus la o scădere simultană a altor active (poziţia 9 din active).

Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 11,8 miliarde EUR, până la 896,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au majorat cu 4,4 miliarde EUR, până la 96,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 20,1 miliarde EUR, până la 553 de miliarde EUR. Miercuri, 27 martie 2013, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 119,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 123,2 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 205,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

În cursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 15 miliarde EUR a ajuns la scadenţă şi o nouă operaţiune în valoare de 9,1 miliarde EUR a fost decontată, în timp ce suma de 1,9 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 1,5 miliarde EUR (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 144,6 miliarde EUR (faţă de 126,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere marginală de 0,2 miliarde EUR, până la 269,3 miliarde EUR, ca urmare a reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 29 martie 2013, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 205,9 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 47,3 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 16,2 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 32,4 miliarde EUR, până la 319,3 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deţinerile de titluri şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 29 martie 2013 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1 251,464 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,2805/EUR

JPY: 120,87/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1698 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 435 316 0 −3 376
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 254 369 −590 3 374
2.1 Creanţe asupra FMI 87 121 374 283
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 167 248 −964 3 092
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 31 563 910 647
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 22 101 −848 −50
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 22 101 −848 −50
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 903 619 −2 625 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 123 239 3 865 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 778 872 −7 785 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 507 1 295 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 88 538 8 509 1
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 618 064 10 971 729
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 269 340 −318 567
7.2 Alte titluri 348 724 11 290 163
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 29 894 0 −17
9 Alte active 264 663 −18 435 6 225
Total active 2 648 126 −2 107 7 533
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 896 357 11 822 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 669 859 −14 969 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 319 275 −32 398 0
2.2 Facilitatea de depozit 144 648 17 893 0
2.3 Depozite pe termen fix 205 500 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 437 −463 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 6 532 626 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 120 596 6 421 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 96 251 4 385 0
5.2 Alte angajamente 24 346 2 037 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 157 652 −4 364 15
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 082 1 213 95
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 270 −1 062 153
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 270 −1 062 153
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 145 0 193
10 Alte pasive 237 078 −2 147 7 480
11 Conturi de reevaluare 406 639 0 −740
12 Capital şi rezerve 88 917 352 337
Total pasive 2 648 126 −2 107 7 533
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media