European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 29.3.2013

4.4.2013

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 29.3.2013 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 3,4 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 3,8 miljardilla eurolla 221,4 miljardiin euroon. Muutos johtui saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista, eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkastelujakson aikana sekä Yhdysvaltain dollarin määräisistä likviditeettiä lisäävistä operaatioista (ks. alla).

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
28.3.2013 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 0,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria
28.3.2013 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 0,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 11,5 miljardilla eurolla 348,7 miljardiin euroon pääasiassa siksi, että eräs kansallinen keskuspankki hankki arvopapereita aiemmin omistukseensa ottamiaan vakuuksia vastaan (ks. myös eurojärjestelmän konsolidoitu tase 8.2.2013). Vakuuksien realisoinnin vuoksi muut saamiset (vastaavien erä 9) supistuivat vastaavasti.

Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 11,8 miljardilla eurolla 896,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 4,4 miljardilla eurolla 96,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 20,1 miljardilla eurolla 553 miljardiin euroon. Keskiviikkona 27.3.2013 erääntyi 119,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 123,2 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi myös 205,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Viikon aikana erääntyi 15 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 9,1 miljardin euron operaatio. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaetusta likviditeetistä maksettiin 1,9 miljardia euroa takaisin ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 144,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 126,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 269,3 miljardiin euroon neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vuoksi. Perjantaina 29.3.2013 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 205,9 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 47,3 miljardin euron ja toiseen kuuluvia 16,2 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 32,4 miljardilla eurolla 319,3 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 29.3.2013 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 1 251,464 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,2805

Japanin jeni / euro: 120,87

Erityiset nosto-oikeudet: 1,1698 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 435 316 0 −3 376
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 254 369 −590 3 374
2.1 Saamiset IMF:ltä 87 121 374 283
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 167 248 −964 3 092
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 563 910 647
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 101 −848 −50
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 101 −848 −50
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 903 619 −2 625 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 123 239 3 865 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 778 872 −7 785 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 507 1 295 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 88 538 8 509 1
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 618 064 10 971 729
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 269 340 −318 567
7.2 Muut arvopaperit 348 724 11 290 163
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 29 894 0 −17
9 Muut saamiset 264 663 −18 435 6 225
Vastaavaa yhteensä 2 648 126 −2 107 7 533
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 896 357 11 822 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 669 859 −14 969 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 319 275 −32 398 0
2.2 Talletusmahdollisuus 144 648 17 893 0
2.3 Määräaikaistalletukset 205 500 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 437 −463 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 532 626 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 120 596 6 421 0
5.1 Julkisyhteisöt 96 251 4 385 0
5.2 Muut 24 346 2 037 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 157 652 −4 364 15
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 082 1 213 95
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 270 −1 062 153
8.1 Talletukset ja muut velat 5 270 −1 062 153
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 145 0 193
10 Muut velat 237 078 −2 147 7 480
11 Arvonmuutostilit 406 639 0 −740
12 Pääoma ja rahastot 88 917 352 337
Vastattavaa yhteensä 2 648 126 −2 107 7 533
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle