European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2013 m. kovo 29 d.

2013 m. balandžio 4 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2013 m. kovo 29 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 3,4 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,8 mlrd. eurų – iki 221,4 mlrd. eurų. Šį pokytį nulėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas, per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu, ir likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2013 m. kovo 28 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,3 mlrd. JAV dolerių 0,5 mlrd. JAV dolerių
2013 m. kovo 28 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,9 mlrd. JAV dolerių 0,5 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 11,5 mlrd. eurų iki 348,7 mlrd. eurų vienam iš nacionalinių centrinių bankų įsigijus vertybinių popierių už lėšas, gautas už pateiktą įkaitą (taip pat žr. su 2013 m. vasario 8 d. Eurosistemos konsoliduota finansine ataskaita paskelbtą pranešimą spaudai). Realizavus įkaitą automatiškai sumažėjo kitas turtas (9 straipsnis turto dalyje).

Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 11,8 mlrd. eurų – iki 896,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,4 mlrd. eurų – iki 96,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 20,1 mlrd. eurų – iki 553 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2013 m. kovo 27 d., baigėsi 119,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 123,2 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 205,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Praėjusią savaitę baigėsi 15 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 9,1 mlrd. eurų vertės operacija, o ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų 1,9 mlrd. eurų suma grąžinta anksčiau termino.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,5 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 144,6 mlrd. eurų (palyginti su 126,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 269,3 mlrd. eurų dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje. Dėl to 2013 m. kovo 29 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 205,9 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos portfelių vertė atitinkamai sudarė 47,3 mlrd. eurų ir 16,2 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 32,4 mlrd. eurų – iki 319,3 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2013 m. kovo 29 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 1 251,464 EUR/aukštos prabos aukso uncija

JAV doleris: 1,2805 už EUR

JPY: 120,87 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1698 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 435 316 0 −3 376
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 254 369 −590 3 374
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 87 121 374 283
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 167 248 −964 3 092
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 563 910 647
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 101 −848 −50
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 101 −848 −50
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 903 619 −2 625 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 123 239 3 865 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 778 872 −7 785 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 507 1 295 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 88 538 8 509 1
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 618 064 10 971 729
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 269 340 −318 567
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 348 724 11 290 163
8 Valdžios skola eurais 29 894 0 −17
9 Kitas turtas 264 663 −18 435 6 225
Visas turtas 2 648 126 −2 107 7 533
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 896 357 11 822 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 669 859 −14 969 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 319 275 −32 398 0
2.2 Indėlių galimybė 144 648 17 893 0
2.3 Terminuotieji indėliai 205 500 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 437 −463 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 532 626 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 120 596 6 421 0
5.1 Valdžiai 96 251 4 385 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 24 346 2 037 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 157 652 −4 364 15
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 082 1 213 95
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 270 −1 062 153
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 270 −1 062 153
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 145 0 193
10 Kiti įsipareigojimai 237 078 −2 147 7 480
11 Perkainojimo sąskaitos 406 639 0 −740
12 Kapitalas ir rezervai 88 917 352 337
Visi įsipareigojimai 2 648 126 −2 107 7 533
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai