Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. rugpjūčio 17 d.

2012 m. rugpjūčio 21 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. rugpjūčio 17 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 243,6 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. rugpjūčio 16 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 7,0 mlrd. JAV dolerių 9,3 mlrd. JAV dolerių
2012 m. rugpjūčio 16 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 10,3 mlrd. JAV dolerių 4,5 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 321,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 900,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,3 mlrd. eurų – iki 108,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 18,5 mlrd. eurų – iki 667,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. rugpjūčio 15 d., baigėsi 133,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 130,6 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 211,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nepasikeitė ir buvo 0,9 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 326,9 mlrd. eurų (palyginti su 310,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 281,2 mlrd. eurų dėl pirkimų, įvykdytų pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. rugpjūčio 17 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 211,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 55 mlrd. eurų ir 14,8 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,7 mlrd. eurų – iki 542,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 433 778 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 261 438 1 054
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 90 163 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 171 275 1 053
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 51 131 −4 418
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 456 −315
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 456 −315
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 208 269 −2 466
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 130 578 −2 849
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 076 281 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 949 39
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 461 345
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 218 214 4 162
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 602 777 49
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 281 168 137
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 321 609 −88
8 Valdžios skola eurais 30 041 0
9 Kitas turtas 263 740 958
Visas turtas 3 085 845 −976
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 900 874 −406
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 082 749 6 356
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 542 145 −9 691
2.2 Indėlių galimybė 326 920 16 097
2.3 Terminuotieji indėliai 211 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 184 −50
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 578 319
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 131 583 −11 324
5.1 Valdžiai 108 444 −11 315
5.2 Kiti įsipareigojimai 23 139 −9
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 171 961 1 674
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 634 −2 329
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 415 877
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 415 877
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 886 0
10 Kiti įsipareigojimai 229 577 3 857
11 Perkainojimo sąskaitos 409 840 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 749 0
Visi įsipareigojimai 3 085 845 −976

Kontaktai žiniasklaidai