Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 17. august 2012

21. august 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

17. augustil 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 1,9 miljardi euro võrra 243,6 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
16. august 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 7,0 miljardit USA dollarit 9,3 miljardit USA dollarit
16. august 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 10,3 miljardit USA dollarit 4,5 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 321,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 0,4 miljardi euro võrra 900,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 11,3 miljardi euro võrra 108,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 18,5 miljardi euro võrra 667,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 15. augustil 2012 möödus 133,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 130,6 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 211,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati praktiliselt samas mahus ehk 0,9 miljardi euro ulatuses ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 326,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 310,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,1 miljardi euro võrra 281,2 miljardi euroni, tingituna väärtpaberiostudest tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 17. augustil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 211,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 55 miljardi ja 14,8 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 9,7 miljardi euro võrra 542,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 433 778 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 261 438 1 054
2.1 Nõuded RVFle 90 163 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 171 275 1 053
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 51 131 −4 418
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 456 −315
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 456 −315
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 208 269 −2 466
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 130 578 −2 849
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 076 281 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 949 39
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 461 345
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 218 214 4 162
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 602 777 49
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 281 168 137
7.2 Muud väärtpaberid 321 609 −88
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 041 0
9 Muud varad 263 740 958
Varad kokku 3 085 845 −976
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 900 874 −406
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 082 749 6 356
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 542 145 −9 691
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 326 920 16 097
2.3 Tähtajalised hoiused 211 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 184 −50
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 578 319
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 131 583 −11 324
5.1 Valitsussektor 108 444 −11 315
5.2 Muud kohustused 23 139 −9
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 171 961 1 674
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 634 −2 329
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 415 877
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 415 877
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 886 0
10 Muud kohustused 229 577 3 857
11 Ümberhindluskontod 409 840 0
12 Kapital ja reservid 85 749 0
Kohustused kokku 3 085 845 −976

Kontaktandmed