Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 17 august 2012

21 august 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 17 august 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 1,9 miliarde EUR, până la 243,6 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
16 august 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 7,0 miliarde USD 9,3 miliarde USD
16 august 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile 10,3 miliarde USD 4,5 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la 321,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 0,4 miliarde EUR, până la 900,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au restrâns cu 11,3 miliarde EUR, până la 108,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s‑a diminuat cu 18,5 miliarde EUR, până la 667,7 miliarde EUR. Miercuri, 15 august 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 133,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 130,6 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 211,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) a rămas practic nemodificat, la nivelul de 0,9 miliarde EUR, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 326,9 miliarde EUR (în comparaţie cu nivelul de 310,8 miliarde EUR înregistrat în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au înregistrat o creştere de 0,1 miliarde EUR, până la 281,2 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat cumpărărilor de titluri în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 17 august 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare s-a situat la 211,3 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 55 de miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 14,8 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o reducere de 9,7 miliarde EUR, până la 542,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 433 778 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 261 438 1 054
2.1 Creanţe asupra FMI 90 163 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 171 275 1 053
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 51 131 −4 418
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 456 −315
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 456 −315
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 208 269 −2 466
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 130 578 −2 849
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 076 281 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 949 39
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 461 345
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 218 214 4 162
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 602 777 49
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 281 168 137
7.2 Alte titluri 321 609 −88
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 041 0
9 Alte active 263 740 958
Total active 3 085 845 −976
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 900 874 −406
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 082 749 6 356
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 542 145 −9 691
2.2 Facilitatea de depozit 326 920 16 097
2.3 Depozite pe termen fix 211 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 184 −50
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 578 319
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 131 583 −11 324
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 108 444 −11 315
5.2 Alte angajamente 23 139 −9
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 171 961 1 674
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 634 −2 329
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 415 877
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 415 877
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 886 0
10 Alte pasive 229 577 3 857
11 Conturi de reevaluare 409 840 0
12 Capital şi rezerve 85 749 0
Total pasive 3 085 845 −976

Contacte media