Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. augusztus 17.

2012. augusztus 21.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. augusztus 17-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 1,9 milliárd euróval csökkent, 243,6 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. augusztus 16. 7-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 7,0 milliárd USD 9,3 milliárd USD
2012. augusztus 16. 84-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 10,3 milliárd USD 4,5 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 321,6 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,4 milliárd euróval 900,9 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 11,3 milliárd euróval 108,4 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 18,5 milliárd euróval csökkent, 667,7 milliárd euróra. 2012. augusztus 15-én, szerdán lejárt egy 133,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 130,6 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 211,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állást (eszközoldal, 5.5 tétel) gyakorlatilag ugyanolyan értékben vették igénybe 0,9 milliárd euróval, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 326,9 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 310,8 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,1 milliárd euróval 281,2 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt értékpapír-vásárlásoknak tudható be. Így a 2012. augusztus 17-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 211,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 55 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,8 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 9,7 milliárd euróval csökkent, 542,1 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 433 778 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 261 438 1 054
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 90 163 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 171 275 1 053
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 51 131 −4 418
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 456 −315
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 456 −315
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 208 269 −2 466
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 130 578 −2 849
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 076 281 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 949 39
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 461 345
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 218 214 4 162
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 602 777 49
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 281 168 137
7.2 Egyéb értékpapírok 321 609 −88
8 Euróban denominált államadósság 30 041 0
9 Egyéb eszközök 263 740 958
Eszközök összesen 3 085 845 −976
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 900 874 −406
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 082 749 6 356
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 542 145 −9 691
2.2 Betéti rendelkezésre állás 326 920 16 097
2.3 Lekötött betétek 211 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 184 −50
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 578 319
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 131 583 −11 324
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 108 444 −11 315
5.2 Egyéb kötelezettségek 23 139 −9
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 171 961 1 674
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 634 −2 329
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 415 877
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 415 877
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 886 0
10 Egyéb kötelezettségek 229 577 3 857
11 Átértékelési számlák 409 840 0
12 Saját tőke 85 749 0
Források összesen 3 085 845 −976

Médiakapcsolatok