Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 17.8.2012

21.8.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 17.8.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1,9 miljardilla eurolla 243,6 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
16.8.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 7,0 miljardia Yhdysvaltain dollaria 9,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria
16.8.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 10,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 4,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,1 miljardilla eurolla 321,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,4 miljardilla eurolla 900,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 11,3 miljardilla eurolla 108,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 18,5 miljardilla eurolla 667,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 15.8.2012 erääntyi 133,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 130,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 211,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,9 miljardia euroa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 326,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 310,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 281,2 miljardiin euroon katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 17.8.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 211,3 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 55 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,8 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 9,7 miljardilla eurolla 542,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 433 778 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 261 438 1 054
2.1 Saamiset IMF:ltä 90 163 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 171 275 1 053
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 51 131 −4 418
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 456 −315
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 456 −315
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 208 269 −2 466
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 130 578 −2 849
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 076 281 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 949 39
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 461 345
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 218 214 4 162
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 602 777 49
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 281 168 137
7.2 Muut arvopaperit 321 609 −88
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 041 0
9 Muut saamiset 263 740 958
Vastaavaa yhteensä 3 085 845 −976
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 900 874 −406
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 082 749 6 356
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 542 145 −9 691
2.2 Talletusmahdollisuus 326 920 16 097
2.3 Määräaikaistalletukset 211 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 184 −50
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 578 319
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 131 583 −11 324
5.1 Julkisyhteisöt 108 444 −11 315
5.2 Muut 23 139 −9
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 171 961 1 674
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 634 −2 329
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 415 877
8.1 Talletukset ja muut velat 8 415 877
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 886 0
10 Muut velat 229 577 3 857
11 Arvonmuutostilit 409 840 0
12 Pääoma ja rahastot 85 749 0
Vastattavaa yhteensä 3 085 845 −976

Yhteyshenkilöt