Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. birželio 1 d.

2012 m. birželio 5 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. birželio 1 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų daugiausia dėl aukso monetų pardavimo, kurį atliko trys Eurosistemos centriniai bankai.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 223,2 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. gegužės 31 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,3 mlrd. JAV dolerių 0,5 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 324,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,1 mlrd. eurų – iki 884,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 24,9 mlrd. eurų – iki 118,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,2 mlrd. eurų – iki 117,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. gegužės 30 d., baigėsi 37,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 51,2 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 212 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės indėlių. Šią savaitę baigėsi 6,5 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 8,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,7 mlrd. eurų (palyginti su 2,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 785 mlrd. eurų (palyginti su 760,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 280,8 mlrd. eurų dėl pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą įvykdytų pirkimų, taip visiškai kompensuojant vertybinių popierių išpirkimą pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. birželio 1 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 212,1 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 56,4 mlrd. eurų ir 12,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4 mlrd. eurų – iki 94 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 432 703 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 243 598 747
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 86 082 40
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 157 516 707
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 49 077 836
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 590 105
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 590 105
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 115 517 13 780
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 51 176 13 324
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 063 629 1 812
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 710 −1 356
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 250 592 4 011
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 605 113 10
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 280 823 268
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 324 290 −258
8 Valdžios skola eurais 30 583 0
9 Kitas turtas 257 820 2 794
Visas turtas 3 002 593 22 283
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 884 875 5 129
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 091 700 28 927
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 94 017 3 982
2.2 Indėlių galimybė 784 973 24 871
2.3 Terminuotieji indėliai 212 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 710 74
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 399 125
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 129 026 −24 919
5.1 Valdžiai 118 092 −24 863
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 934 −56
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 116 419 9 218
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 491 −1 208
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 279 2 130
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 279 2 130
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 716 0
10 Kiti įsipareigojimai 222 881 3 065
11 Perkainojimo sąskaitos 399 445 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 363 −185
Visi įsipareigojimai 3 002 593 22 283