Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 1.6.2012

5.6.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 1.6.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä supistui 1 miljoonalla eurolla lähinnä kolmen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,7 miljardilla eurolla 223,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
31.5.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 0,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,3 miljardilla eurolla 324,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 5,1 miljardilla eurolla 884,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 24,9 miljardilla eurolla 118,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 11,2 miljardilla eurolla 117,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 30.5.2012 erääntyi 37,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 51,2 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 212 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia. Viikon aikana erääntyi 6,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 8,3 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 2,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 785 miljardia euroa (edellisellä viikolla 760,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 280,8 miljardiin euroon nykyisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen sekä alkuperäisessä osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 1.6.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 212,1 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 56,4 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 12,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 4 miljardilla eurolla 94 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 432 703 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 243 598 747
2.1 Saamiset IMF:ltä 86 082 40
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 157 516 707
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 49 077 836
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 590 105
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 590 105
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 115 517 13 780
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 51 176 13 324
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 063 629 1 812
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 710 −1 356
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 250 592 4 011
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 605 113 10
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 280 823 268
7.2 Muut arvopaperit 324 290 −258
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 583 0
9 Muut saamiset 257 820 2 794
Vastaavaa yhteensä 3 002 593 22 283
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 884 875 5 129
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 091 700 28 927
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 94 017 3 982
2.2 Talletusmahdollisuus 784 973 24 871
2.3 Määräaikaistalletukset 212 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 710 74
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 399 125
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 129 026 −24 919
5.1 Julkisyhteisöt 118 092 −24 863
5.2 Muut 10 934 −56
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 116 419 9 218
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 491 −1 208
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 279 2 130
8.1 Talletukset ja muut velat 9 279 2 130
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 716 0
10 Muut velat 222 881 3 065
11 Arvonmuutostilit 399 445 0
12 Pääoma ja rahastot 85 363 −185
Vastattavaa yhteensä 3 002 593 22 283