Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 iunie 2012

5 iunie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 1 iunie 2012, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a reflectat, în principal, vânzarea de monede de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,7 miliarde EUR, până la 223,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
31 mai 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 0,3 miliarde USD 0,5 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o diminuare de 0,3 miliarde EUR, până la 324,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 5,1 miliarde EUR, până la 884,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au restrâns cu 24,9 miliarde EUR, până la 118,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s‑a redus cu 11,2 miliarde EUR, până la 117,8 miliarde EUR. Miercuri, 30 mai 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 37,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 51,2 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 212 miliarde EUR şi au fost atrase depozite noi, cu aceeaşi valoare. În cursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 6,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 8,3 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,7 miliarde EUR (faţă de 2,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 785 de miliarde EUR (comparativ cu 760,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au înregistrat o creştere de 0,3 miliarde EUR, până la 280,8 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat cumpărărilor efectuate în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, a căror valoare a fost mai mult decât compensată de cea a răscumpărărilor de titluri în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 1 iunie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 212,1 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 56,4 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 12,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o creştere de 4 miliarde EUR, până la 94 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 432 703 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 243 598 747
2.1 Creanţe asupra FMI 86 082 40
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 157 516 707
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 49 077 836
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 590 105
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 590 105
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 115 517 13 780
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 51 176 13 324
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 063 629 1 812
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 710 −1 356
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 250 592 4 011
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 605 113 10
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 280 823 268
7.2 Alte titluri 324 290 −258
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 583 0
9 Alte active 257 820 2 794
Total active 3 002 593 22 283
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 884 875 5 129
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 091 700 28 927
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 94 017 3 982
2.2 Facilitatea de depozit 784 973 24 871
2.3 Depozite pe termen fix 212 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 710 74
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 399 125
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 129 026 −24 919
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 118 092 −24 863
5.2 Alte angajamente 10 934 −56
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 116 419 9 218
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 5 491 −1 208
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 279 2 130
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 279 2 130
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 716 0
10 Alte pasive 222 881 3 065
11 Conturi de reevaluare 399 445 0
12 Capital şi rezerve 85 363 −185
Total pasive 3 002 593 22 283