Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. juuni 2012

5. juuni 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

1. juunil 2012 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis valdavalt eurosüsteemi kolme keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,7 miljardi euro võrra 223,2 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
31. mai 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,3 miljardit USA dollarit 0,5 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,3 miljardi euro võrra 324,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 5,1 miljardi euro võrra 884,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 24,9 miljardi euro võrra 118,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 11,2 miljardi euro võrra 117,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 30. mail 2012 möödus 37,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 51,2 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 212 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses. Nädala jooksul möödus 6,5 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 8,3 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 2,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 785 miljardi euro ulatuses (võrreldes 760,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,3 miljardi euro võrra 280,8 miljardi euroni, Kasvu tingis ostude arveldamine tagatud võlakirjade teise ostukava raames, mis rohkem kui tasakaalustas tagatud võlakirjade esimese ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamise. Selle tulemusel ulatus 1. juunil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 212,1 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 56,4 miljardi ja 12,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 4 miljardi euro võrra 94 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 432 703 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 243 598 747
2.1 Nõuded RVFle 86 082 40
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 157 516 707
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 49 077 836
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 590 105
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 590 105
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 115 517 13 780
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 51 176 13 324
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 063 629 1 812
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 710 −1 356
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 250 592 4 011
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 605 113 10
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 280 823 268
7.2 Muud väärtpaberid 324 290 −258
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 583 0
9 Muud varad 257 820 2 794
Varad kokku 3 002 593 22 283
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 884 875 5 129
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 091 700 28 927
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 94 017 3 982
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 784 973 24 871
2.3 Tähtajalised hoiused 212 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 710 74
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 399 125
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 129 026 −24 919
5.1 Valitsussektor 118 092 −24 863
5.2 Muud kohustused 10 934 −56
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 116 419 9 218
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 491 −1 208
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 279 2 130
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 279 2 130
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 716 0
10 Muud kohustused 222 881 3 065
11 Ümberhindluskontod 399 445 0
12 Kapital ja reservid 85 363 −185
Kohustused kokku 3 002 593 22 283