Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. június 1.

2012. június 5.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. június 1-jével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós csökkenése nagyrészt az eurorendszer három központi bankja általi aranyérme-eladást tükrözi.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,7 milliárd euróval 223,2 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. május 31. 7-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,3 milliárd USD 0,5 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval 324,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,1 milliárd euróval, 884,9 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 24,9 milliárd euróval 118,1 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 11,2 milliárd euróval csökkent, 117,8 milliárd euróra. 2012. május 30-án, szerdán lejárt egy 37,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 51,2 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 212 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb betétgyűjtésre került sor azonos értékben. During the week a longer-term refinancing operation of EUR 6.5 billion matured and a new one of EUR 8.3 billion was settled.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,7 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 2,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 785 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 760,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,3 milliárd euróval 280,8 milliárd euróra emelkedett. A növekedés hátterében a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás állt, amely bőségesen ellensúlyozta az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok visszaváltásának hatását. Így a 2012. június 1-jével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 212,1 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 56,4 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 12,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 4 milliárd euróval 94 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 432 703 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 243 598 747
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 86 082 40
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 157 516 707
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 49 077 836
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 590 105
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 590 105
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 115 517 13 780
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 51 176 13 324
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 063 629 1 812
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 710 −1 356
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 250 592 4 011
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 605 113 10
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 280 823 268
7.2 Egyéb értékpapírok 324 290 −258
8 Euróban denominált államadósság 30 583 0
9 Egyéb eszközök 257 820 2 794
Eszközök összesen 3 002 593 22 283
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 884 875 5 129
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 091 700 28 927
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 94 017 3 982
2.2 Betéti rendelkezésre állás 784 973 24 871
2.3 Lekötött betétek 212 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 710 74
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 399 125
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 129 026 −24 919
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 118 092 −24 863
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 934 −56
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 116 419 9 218
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 491 −1 208
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 279 2 130
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 279 2 130
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 716 0
10 Egyéb kötelezettségek 222 881 3 065
11 Átértékelési számlák 399 445 0
12 Saját tőke 85 363 −185
Források összesen 3 002 593 22 283