Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. gegužės 25 d.

2012 m. gegužės 29 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. gegužės 25 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 222,5 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. gegužės 24 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,3 mlrd. JAV dolerių 0,3 mlrd. JAV dolerių
2012 m. gegužės 24 d. 84 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 14,5 mlrd. JAV dolerių 10,3 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 324,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 879,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 28,9 mlrd. eurų – iki 143 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,7 mlrd. eurų – iki 129 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. gegužės 23 d., baigėsi 43 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 37,9 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 214 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 212 mlrd. eurų. Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 21,4 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 760,1 mlrd. eurų (palyginti su 789,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 280,6 mlrd. eurų dėl šią savaitę pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą įvykdytų pirkimų, taip visiškai kompensuojant vertybinių popierių išpirkimą pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. gegužės 25 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 212,1 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos portfelių vertė atitinkamai sudarė 56,5 mlrd. eurų ir 12 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 12,4 mlrd. eurų – iki 90 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 432 704 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 242 850 627
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 86 041 −10
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 156 809 637
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 48 242 −2 720
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 485 −1 507
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 485 −1 507
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 101 736 −25 281
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 37 852 −5 136
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 061 818 −21 365
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 065 1 220
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 246 582 34 087
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 605 103 415
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 280 555 363
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 324 548 52
8 Valdžios skola eurais 30 583 −6
9 Kitas turtas 255 026 −566
Visas turtas 2 980 310 5 049
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 879 746 1 453
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 062 773 −44 406
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 90 035 −12 447
2.2 Indėlių galimybė 760 102 −29 613
2.3 Terminuotieji indėliai 212 000 −2 000
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 637 −346
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 274 −5 241
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 153 945 28 823
5.1 Valdžiai 142 955 28 941
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 990 −118
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 107 201 22 227
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 699 2 248
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 149 −1 940
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 149 −1 940
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 716 0
10 Kiti įsipareigojimai 219 816 1 877
11 Perkainojimo sąskaitos 399 445 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 548 9
Visi įsipareigojimai 2 980 310 5 049

Kontaktai žiniasklaidai