Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 25 mai 2012

29 mai 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 25 mai 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 2,4 miliarde EUR, până la 222,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
24 mai 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 0,3 miliarde USD 0,3 miliarde USD
24 mai 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile 14,5 miliarde USD 10,3 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o majorare de 0,1 miliarde EUR, până la 324,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 1,5 miliarde EUR, până la 879,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 28,9 miliarde EUR, până la 143 de miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a avansat cu 6,7 miliarde EUR, până la 129 de miliarde EUR. Miercuri, 23 mai 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 43 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 37,9 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 214 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 212 miliarde EUR. În cursul săptămânii, operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 21,4 miliarde EUR au fost rambursate înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 2,1 miliarde EUR (faţă de 0,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 760,1 miliarde EUR (faţă de 789,7 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au înregistrat o creştere de 0,4 miliarde EUR, până la 280,6 miliarde EUR. Creşterea s‑a datorat cumpărărilor decontate pe parcursul săptămânii în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, a căror valoare a fost mai mult decât compensată de cea a răscumpărărilor de titluri în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 25 mai 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 212,1 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 56,5 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 12 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 12,4 miliarde EUR, până la 90 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 432 704 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 242 850 627
2.1 Creanţe asupra FMI 86 041 −10
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 156 809 637
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 48 242 −2 720
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 485 −1 507
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 485 −1 507
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 101 736 −25 281
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 37 852 −5 136
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 061 818 −21 365
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 065 1 220
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 246 582 34 087
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 605 103 415
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 280 555 363
7.2 Alte titluri 324 548 52
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 583 −6
9 Alte active 255 026 −566
Total active 2 980 310 5 049
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 879 746 1 453
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 062 773 −44 406
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 90 035 −12 447
2.2 Facilitatea de depozit 760 102 −29 613
2.3 Depozite pe termen fix 212 000 −2 000
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 637 −346
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 274 −5 241
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 153 945 28 823
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 142 955 28 941
5.2 Alte angajamente 10 990 −118
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 107 201 22 227
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 6 699 2 248
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 149 −1 940
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 149 −1 940
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 716 0
10 Alte pasive 219 816 1 877
11 Conturi de reevaluare 399 445 0
12 Capital şi rezerve 85 548 9
Total pasive 2 980 310 5 049

Contacte media