Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 25.5.2012

29.5.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 25.5.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 2,4 miljardilla eurolla 222,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
24.5.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 0,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 0,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria
24.5.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 14,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 10,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 324,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,5 miljardilla eurolla 879,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 28,9 miljardilla eurolla 143 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 6,7 miljardilla eurolla 129 miljardiin euroon. Keskiviikkona 23.5.2012 erääntyi 43 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 37,9 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 214 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 212 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa lainattuja varoja maksettiin ennenaikaisesti takaisin 21,4 miljardin euron arvosta.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 760,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 789,7 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 280,6 miljardiin euroon nykyisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen sekä alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 25.5.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 212,1 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 56,5 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 12 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 12,4 miljardilla eurolla 90 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 432 704 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 242 850 627
2.1 Saamiset IMF:ltä 86 041 −10
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 156 809 637
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 48 242 −2 720
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 485 −1 507
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 485 −1 507
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 101 736 −25 281
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 37 852 −5 136
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 061 818 −21 365
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 065 1 220
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 246 582 34 087
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 605 103 415
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 280 555 363
7.2 Muut arvopaperit 324 548 52
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 583 −6
9 Muut saamiset 255 026 −566
Vastaavaa yhteensä 2 980 310 5 049
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 879 746 1 453
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 062 773 −44 406
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 90 035 −12 447
2.2 Talletusmahdollisuus 760 102 −29 613
2.3 Määräaikaistalletukset 212 000 −2 000
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 637 −346
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 274 −5 241
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 153 945 28 823
5.1 Julkisyhteisöt 142 955 28 941
5.2 Muut 10 990 −118
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 107 201 22 227
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 6 699 2 248
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 149 −1 940
8.1 Talletukset ja muut velat 7 149 −1 940
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 716 0
10 Muut velat 219 816 1 877
11 Arvonmuutostilit 399 445 0
12 Pääoma ja rahastot 85 548 9
Vastattavaa yhteensä 2 980 310 5 049

Yhteyshenkilöt