Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. május 25.

2012. május 29.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. május 25-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 2,4 milliárd euróval csökkent, 222,5 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. május 24. 7-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,3 milliárd USD 0,3 milliárd USD
2012. május 24. 84-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 14,5 milliárd USD 10,3 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 324,5 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,5 milliárd euróval, 879,7 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 28,9 milliárd euróval 143 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 6,7 milliárd euróval 129 milliárd euróra emelkedett. 2012. május 23-án, szerdán lejárt egy 43 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 37,9 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 214 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 212 milliárd euro értékben. A hét során hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet lejárat előtti visszafizetésére került sor 21,4 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 2,1 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 760,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 789,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,4 milliárd euróval 280,6 milliárd euróra emelkedett. A növekedés hátterében a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében a hét során elszámolt értékpapír-vásárlás áll, amely bőségesen ellensúlyozta az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott értékpapír-visszaváltást. Így a 2012. május 25-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 212,1 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 56,5 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 12 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezet-beli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 12,4 milliárd euróval csökkent, 90 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 432 704 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 242 850 627
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 86 041 −10
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 156 809 637
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 48 242 −2 720
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 485 −1 507
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 485 −1 507
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 101 736 −25 281
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 37 852 −5 136
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 061 818 −21 365
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 065 1 220
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 246 582 34 087
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 605 103 415
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 280 555 363
7.2 Egyéb értékpapírok 324 548 52
8 Euróban denominált államadósság 30 583 −6
9 Egyéb eszközök 255 026 −566
Eszközök összesen 2 980 310 5 049
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 879 746 1 453
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 062 773 −44 406
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 90 035 −12 447
2.2 Betéti rendelkezésre állás 760 102 −29 613
2.3 Lekötött betétek 212 000 −2 000
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 637 −346
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 274 −5 241
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 153 945 28 823
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 142 955 28 941
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 990 −118
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 107 201 22 227
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 699 2 248
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 149 −1 940
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 149 −1 940
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 716 0
10 Egyéb kötelezettségek 219 816 1 877
11 Átértékelési számlák 399 445 0
12 Saját tőke 85 548 9
Források összesen 2 980 310 5 049

Médiakapcsolatok