Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. sausio 16 d.

2009 m. sausio 20 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. sausio 16 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 26 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,7 mlrd. eurų – iki 348,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų. Ketvirtadienį, 2009 m. sausio 15 d., baigėsi 47,6 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 21,3 mlrd. JAV dolerių vertės 28 d. trukmės sandoris. Tą pačią dieną baigėsi dar vieno 41,1 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 58 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės sandoris. Tą patį ketvirtadienį, 2009 m. sausio 15 d., baigėsi 0,1 mlrd. JAV dolerių vertės eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta dar viena 0,1 mlrd. JAV dolerių vertės 28 dienų trukmės operacija. Taip pat baigėsi dar vienos 3,3 mlrd. JAV dolerių vertės eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 0,8 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės operacija. Šios valiutų apsikeitimo operacijos neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Visus sandorius JAV doleriais Eurosistema atliko pagal Europos centinio banko (ECB) ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Trečiadienį, 2009 m. sausio 14 d., baigėsi 25,2 mlrd. Šveicarijos frankų vertės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 28,5 mlrd. Šveicarijos frankų vertės septynių dienų trukmės operacija. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal ECB ir Šveicarijos nacionalinio banko laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ji neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 279,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,9 mlrd. eurų – iki 743,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,1 mlrd. eurų – iki 97,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 29,6 mlrd. eurų – iki 539,4 mlrd. eurų. Pažymėtina, kad koreguojamųjų grįžtamųjų operacijų (2.4 straipsnis įsipareigojimų dalyje) vertės sumažėjimą 2,3 mlrd. eurų nulėmė pinigų politikos operacijos, kurias prieš prisijungimą prie Eurosistemos atliko Národná banka Slovenska.

Trečiadienį, 2009 m. sausio 14 d., baigėsi 216,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 203,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 7,1 mlrd. eurų (palyginti su 1,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 281,4 mlrd. eurų (palyginti su 315,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 11,7 mlrd. eurų – iki 169,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 218 366 −26
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 123 −380
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 13 218 4
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 145 905 −384
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 204 802 −13 237
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 481 964
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 481 964
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 821 887 −6 647
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 204 501 −12 330
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 610 188 27
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 7 107 5 649
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 91 7
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 260 −19 601
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 279 790 −429
8 Valdžios skola eurais 37 438 0
9 Kitas turtas 230 508 4 444
Visas turtas 2 010 655 −34 911
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 743 269 −7 863
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 450 764 −24 513
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 169 237 11 701
2.2 Indėlių galimybė 281 393 −33 861
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 −2 305
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 134 −48
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 271 −54
4 Išleisti skolos sertifikatai 1 003 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 106 609 7 957
5.1 Valdžiai 97 917 7 147
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 692 810
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 270 975 −11 144
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 427 634
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 932 −3 585
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 932 −3 585
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 446 0
10 Kiti įsipareigojimai 174 232 3 660
11 Perkainojimo sąskaitos 176 589 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 138 −2
Visi įsipareigojimai 2 010 655 −34 911
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai