Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 16. jaanuar 2009

20. jaanuar 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

16. jaanuaril 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 26 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 10,7 miljardi euro võrra 348,1 miljardi euroni. Neljapäeval, 15. jaanuaril 2009 möödus 47,6 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördtehingu tähtaeg ning teostati uus tehing väärtusega 21,3 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 28 päeva. Samal päeval möödus veel ühe, 41,1 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördtehingu tähtaeg ning teostati uus tehing väärtusega 58 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Neljapäeval, 15. jaanuaril 2009 möödus ka 0,1 miljardi USA dollari suuruse euro ja USA dollari vahel teostatud valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 0,1 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 28 päeva. Lisaks möödus samal päeval 3,3 miljardi USA dollari suuruse euro ja USA dollari vahel teostatud valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 0,8 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Need operatsioonid ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus. Eurosüsteem teostas kõik USA dollarites nomineeritud operatsioonid seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing). Kolmapäeval, 14. jaanuaril 2009 möödus 25,2 miljardi Šveitsi frangi suuruse euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 28,5 miljardit Šveitsi franki ja tähtajaga seitse päeva. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses EKP ja Šveitsi Rahvuspanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing) ning see ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 0,4 miljardi euro võrra 279,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 7,9 miljardi euro võrra 743,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 7,1 miljardi euro võrra 97,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 29,6 miljardi euro võrra 539,4 miljardi euroni. Tuleb märkida, et tasanduspöördtehingute (kohustuste kirje 2.4) vähenemine 2,3 miljardi euro võrra tuleneb rahapoliitika tehingutest, mille Slovakkia keskpank teostas enne liitumist eurosüsteemiga.

Kolmapäeval, 14. jaanuaril 2009 möödus 216,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 203,8 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 7,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,5 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 281,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 315,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 11,7 miljardi euro võrra 169,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 218 366 −26
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 123 −380
2.1 Nõuded RVFle 13 218 4
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 145 905 −384
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 204 802 −13 237
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 21 481 964
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 481 964
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 821 887 −6 647
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 204 501 −12 330
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 610 188 27
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 7 107 5 649
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 91 7
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 37 260 −19 601
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 279 790 −429
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 438 0
9 Muud varad 230 508 4 444
Varad kokku 2 010 655 −34 911
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 743 269 −7 863
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 450 764 −24 513
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 169 237 11 701
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 281 393 −33 861
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 −2 305
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 134 −48
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 271 −54
4 Emiteeritud võlakirjad 1 003 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 106 609 7 957
5.1 Valitsussektor 97 917 7 147
5.2 Muud kohustused 8 692 810
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 270 975 −11 144
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 427 634
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 932 −3 585
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 932 −3 585
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 446 0
10 Muud kohustused 174 232 3 660
11 Ümberhindluskontod 176 589 0
12 Kapital ja reservid 71 138 −2
Kohustused kokku 2 010 655 −34 911
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid