Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2009. január 16.

2009. január 20.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. január 16-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 26 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint likviditásbővítő műveletek következtében 10,7 milliárd euróval 348,1 milliárd euróra csökkent. 2009. január 15-én, csütörtökön lejárt egy 47,6 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós ügylet futamideje, és egy újabb 21,3 milliárd dolláros művelet elszámolására került sor, 28 napos futamidővel. Ugyanezen a napon lejárt egy további 41,1 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós ügylet futamideje, és egy újabb 58 milliárd dolláros, hétnapos futamidejű művelet elszámolására került sor. Ugyancsak 2009. január 15-én, csütörtökön lejárt egy 0,1 milliárd USA-dollár értékű EUR/USD devizaswapügylet, és egy újabb, 28 napos futamidejű műveltre került sor 0,1 milliárd USA-dollár értékben; szintén lejárt egy 3,3 milliárd USA-dollár értékű EUR/USD devizaswapügylet futamideje, és egy újabb, hétnapos művelet elszámolására került sor 0,8 milliárd USA-dollár értékben. A devizaswapügyleteknek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára. Az eurorendszer összes USA-dollárban denominált tranzakciója az Európai Központi Bank (EKB) és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott. 2009. január 14-én, szerdán lejárt egy 25,2 milliárd CHF értékű EUR/CHF devizaswapművelet futamideje, és egy újabb műveletet számoltak el 28,5 milliárd CHF értékben, hétnapos lejárattal. Az eurorendszer ezen művelete az EKB és a Svájci Nemzeti Bank közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott, és nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,4 milliárd euróval 279,8 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 7,9 milliárd euróval 743,3 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 7,1 milliárd euróval nőtt, 97,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 29,6 milliárd euróval 539,4 milliárd euróra emelkedett. Megjegyzendő, hogy a finomhangoló penziós műveletek (forrásoldal, 2.4 tétel) 2,3 milliárd eurós esése a Národná banka Slovenska eurorendszerbe való belépését megelőző monetáris politikai műveleteinek tudható be.

2009. január 14-én, szerdán lejárt egy 216,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 203,8 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 7,1 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1,5 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 281,4 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 315,3 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 11,7 milliárd euróval 169,2 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 218 366 −26
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 123 −380
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 13 218 4
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 145 905 −384
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 204 802 −13 237
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 481 964
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 481 964
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 821 887 −6 647
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 204 501 −12 330
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 610 188 27
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 7 107 5 649
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 91 7
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 37 260 −19 601
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 279 790 −429
8 Euróban denominált államadósság 37 438 0
9 Egyéb eszközök 230 508 4 444
Eszközök összesen 2 010 655 −34 911
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 743 269 −7 863
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 450 764 −24 513
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 169 237 11 701
2.2 Betéti rendelkezésre állás 281 393 −33 861
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 −2 305
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 134 −48
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 271 −54
4 Kibocsátott adósságpapírok 1 003 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 106 609 7 957
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 97 917 7 147
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 692 810
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 270 975 −11 144
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 427 634
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 932 −3 585
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 932 −3 585
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 446 0
10 Egyéb kötelezettségek 174 232 3 660
11 Átértékelési számlák 176 589 0
12 Saját tőke 71 138 −2
Források összesen 2 010 655 −34 911
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok