Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 16.1.2009

20.1.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 16.1.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 26 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 10,7 miljardilla eurolla 348,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 15.1.2009 erääntyi 47,6 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 21,3 miljardin dollarin operaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on 28 päivää. Samana päivänä erääntyi myös 41,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio ja suoritettiin uusi, 58 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Niin ikään torstaina 15.1.2009 erääntyi 0,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin valuuttaswap-operaatio euron ja Yhdysvaltain dollarin välillä ja suoritettiin uusi 0,1 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on 28 päivää. Samoin erääntyi 3,3 miljardin Yhdysvaltain dollarin valuuttaswap-operaatio euron ja Yhdysvaltain dollarin välillä ja suoritettiin uusi, 0,8 miljardin dollarin operaatio. Tämän operaation maturiteetti on 7 päivää. Valuuttaswap-operaatioilla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Kaikki eurojärjestelmän toteuttamat Yhdysvaltain dollarin määräiset operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken. Keskiviikkona 14.1.2009 erääntyi 25,2 miljardin Sveitsin frangin valuuttaswap-operaatio euron ja Sveitsin frangin välillä ja suoritettiin uusi, 28,5 miljardin frangin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Sveitsin keskuspankin kesken, eikä sillä ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,4 miljardilla eurolla 279,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 7,9 miljardilla eurolla 743,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 7,1 miljardilla eurolla 97,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 29,6 miljardilla eurolla 539,4 miljardiin euroon. On syytä todeta, että käänteisissä hienosäätöoperaatioissa (vastattavien erä 2.4) tapahtunut 2,3 miljardin euron supistuminen johtuu Slovakian keskuspankin ennen eurojärjestelmään liittymistään toteuttamista rahapoliittisista operaatioista.

Keskiviikkona 14.1.2009 erääntyi 216,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 203,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 7,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1,5 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 281,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 315,3 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 11,7 miljardilla eurolla 169,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 218 366 −26
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 123 −380
2.1 Saamiset IMF:ltä 13 218 4
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 145 905 −384
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 204 802 −13 237
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 481 964
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 481 964
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 821 887 −6 647
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 204 501 −12 330
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 610 188 27
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 7 107 5 649
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 91 7
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 37 260 −19 601
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 279 790 −429
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 438 0
9 Muut saamiset 230 508 4 444
Vastaavaa yhteensä 2 010 655 −34 911
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 743 269 −7 863
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 450 764 −24 513
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 169 237 11 701
2.2 Talletusmahdollisuus 281 393 −33 861
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 −2 305
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 134 −48
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 271 −54
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 1 003 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 106 609 7 957
5.1 Julkisyhteisöt 97 917 7 147
5.2 Muut 8 692 810
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 270 975 −11 144
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 427 634
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 932 −3 585
8.1 Talletukset ja muut velat 7 932 −3 585
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 446 0
10 Muut velat 174 232 3 660
11 Arvonmuutostilit 176 589 0
12 Pääoma ja rahastot 71 138 −2
Vastattavaa yhteensä 2 010 655 −34 911
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle