Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 16 ianuarie 2009

20 ianuarie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 16 ianuarie 2009, scăderea de 26 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 10,7 miliarde EUR, până la 348,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate. Joi, 15 ianuarie 2009, o operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 47,6 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 21,3 miliarde USD, cu scadenţa la 28 de zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune reversibilă suplimentară de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 41,1 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 58 de miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Tot joi, 15 ianuarie 2009, o operaţiune de swap valutar EUR/USD în valoare de 0,1 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 0,1 miliarde USD, cu scadenţa la 28 zile, a fost decontată. De asemenea, o operaţiune suplimentară de swap valutar EUR/USD în valoare de 3,3 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 0,8 miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Aceste operaţiuni de swap valutar nu au afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Toate operaţiunile în USD au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre Banca Centrală Europeană (BCE) şi Rezervele Federale ale SUA. Miercuri, 14 ianuarie 2009, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 25,2 miliarde CHF a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 28,5 miliarde CHF, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Banca Naţională a Elveţiei şi nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) s-au micşorat cu 0,4 miliarde EUR, până la 279,8 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 7,9 miliarde EUR, până la 743,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 7,1 miliarde EUR, până la 97,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 29,6 miliarde EUR, până la 539,4 miliarde EUR. Ar trebui menţionat că scăderea de 2,3 miliarde EUR înregistrată de operaţiunile reversibile de reglaj fin (poziţia 2.4 din pasive) se referă la operaţiunile de politică monetară derulate de Národná banka Slovenska anterior aderării la Eurosistem.

Miercuri, 14 ianuarie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 216,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 203,8 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 7,1 miliarde EUR (faţă de 1,5 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 281,4 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 315,3 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a cunoscut o majorare de 11,7 miliarde EUR, până la 169,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 218 366 −26
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 159 123 −380
2.1 Creanţe asupra FMI 13 218 4
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 145 905 −384
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 204 802 −13 237
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 481 964
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 481 964
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 821 887 −6 647
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 204 501 −12 330
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 610 188 27
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 7 107 5 649
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 91 7
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 37 260 −19 601
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 279 790 −429
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 438 0
9 Alte active 230 508 4 444
Total active 2 010 655 −34 911
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 743 269 −7 863
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 450 764 −24 513
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 169 237 11 701
2.2 Facilitatea de depozit 281 393 −33 861
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 −2 305
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 134 −48
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 271 −54
4 Certificate de debit emise 1 003 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 106 609 7 957
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 97 917 7 147
5.2 Alte angajamente 8 692 810
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 270 975 −11 144
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 427 634
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 932 −3 585
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 932 −3 585
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 446 0
10 Alte pasive 174 232 3 660
11 Conturi de reevaluare 176 589 0
12 Capital şi rezerve 71 138 −2
Total pasive 2 010 655 −34 911
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media