Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. rugpjūčio 29 d.

2008 m. rugsėjo 2 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. rugpjūčio 29 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 31 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 167,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu. Ketvirtadienį, 2008 m. rugpjūčio 28 d., baigėsi 25 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 20 mlrd. JAV dolerių vertės 28 d. trukmės operacija. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 111,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 683,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 26,5 mlrd. eurų – iki 78 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 15,9 mlrd. eurų – iki 466,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. rugpjūčio 27 d., baigėsi 151 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 167 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. rugpjūčio 28 d., baigėsi 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,2 mlrd. eurų – iki 204,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 208 251 −31
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 135 372 −626
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 291 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 126 081 −626
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 55 143 −3 282
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 417 −390
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 417 −390
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 467 044 16 028
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 167 001 16 001
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 300 000 −12
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 39 39
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 4 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 38 180 921
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 111 091 1 303
8 Valdžios skola eurais 37 457 0
9 Kitas turtas 381 184 259
Visas turtas 1 449 139 14 182
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 683 529 −196
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 204 298 −10 053
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 204 060 −10 198
2.2 Indėlių galimybė 232 142
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 152 25
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 85 026 26 637
5.1 Valdžiai 77 959 26 526
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 067 111
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 80 059 −1 362
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 884 −445
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 17 339 −944
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 17 339 −944
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 120 0
10 Kiti įsipareigojimai 148 693 518
11 Perkainojimo sąskaitos 152 364 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 675 2
Visi įsipareigojimai 1 449 139 14 182