Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 29. august 2008

2. september 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

29. augustil 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 31 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 2,5 miljardi euro võrra 167,2 miljardi euroni. Neljapäeval, 28. augustil 2008 möödus 25 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava operatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 20 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 28 päeva. Eurosüsteem teostas need operatsioonid seoses EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,3 miljardi euro võrra 111,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,2 miljardi euro võrra 683,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 26,5 miljardi euro võrra 78 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 15,9 miljardi euro võrra 466,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 27. augustil 2008 möödus 151 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 167 miljardit eurot. Neljapäeval, 28. augustil 2008 möödus 50 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 10,2 miljardi euro võrra 204,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 208 251 −31
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 135 372 −626
2.1 Nõuded RVFle 9 291 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 126 081 −626
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 55 143 −3 282
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 417 −390
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 417 −390
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 467 044 16 028
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 167 001 16 001
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 300 000 −12
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 39 39
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 4 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 38 180 921
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 111 091 1 303
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 457 0
9 Muud varad 381 184 259
Varad kokku 1 449 139 14 182
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 683 529 −196
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 204 298 −10 053
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 204 060 −10 198
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 232 142
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 6 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 152 25
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 85 026 26 637
5.1 Valitsussektor 77 959 26 526
5.2 Muud kohustused 7 067 111
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 80 059 −1 362
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 884 −445
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 17 339 −944
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 17 339 −944
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 120 0
10 Muud kohustused 148 693 518
11 Ümberhindluskontod 152 364 0
12 Kapital ja reservid 71 675 2
Kohustused kokku 1 449 139 14 182