Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 29 august 2008

2 septembrie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 29 august 2008, scăderea de 31 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 2,5 miliarde EUR, până la 167,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu. Joi, 28 august 2008, o operaţiune de furnizare de lichidităţi în USD în valoare de 25 de miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 20 de miliarde USD, cu scadenţa la 28 de zile, a fost decontată. Aceste operaţiuni au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au crescut cu 1,3 miliarde EUR, până la 111,1 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 0,2 miliarde EUR, până la 683,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 26,5 miliarde EUR, până la 78 de miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 15,9 miliarde EUR, până la 466,8 miliarde EUR. Miercuri, 27 august 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 151 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 167 de miliarde EUR a fost decontată. Joi, 28 august 2008, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 50 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 de miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,2 miliarde EUR (faţă de nivelul de 0,1 miliarde EUR consemnat în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 10,2 miliarde EUR, până la 204,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 208 251 −31
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 135 372 −626
2.1 Creanţe asupra FMI 9 291 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 126 081 −626
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 55 143 −3 282
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 417 −390
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 417 −390
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 467 044 16 028
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 167 001 16 001
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 300 000 −12
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 39 39
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 4 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 38 180 921
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 111 091 1 303
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 457 0
9 Alte active 381 184 259
Total active 1 449 139 14 182
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 683 529 −196
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 204 298 −10 053
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 204 060 −10 198
2.2 Facilitatea de depozit 232 142
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 6 3
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 152 25
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 85 026 26 637
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 77 959 26 526
5.2 Alte angajamente 7 067 111
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 80 059 −1 362
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 884 −445
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 17 339 −944
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 17 339 −944
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 120 0
10 Alte pasive 148 693 518
11 Conturi de reevaluare 152 364 0
12 Capital şi rezerve 71 675 2
Total pasive 1 449 139 14 182