Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 29.8.2008

2.9.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 29.8.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 31 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 2,5 miljardilla eurolla 167,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta. Torstaina 28.8.2008 erääntyi 25 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä operaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 20 miljardin Yhdysvaltain dollarin operaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on 28 päivää. Nämä eurojärjestelmän operaatiot liittyvät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 111,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,2 miljardilla eurolla 683,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 26,5 miljardilla eurolla 78 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 15,9 miljardilla eurolla 466,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 27.8.2008 erääntyi 151 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 167 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 28.8.2008 erääntyi 50 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 50 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 10,2 miljardilla eurolla 204,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 208 251 −31
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 135 372 −626
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 291 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 126 081 −626
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 55 143 −3 282
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 417 −390
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 417 −390
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 467 044 16 028
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 167 001 16 001
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 300 000 −12
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 39 39
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 4 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 38 180 921
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 111 091 1 303
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 457 0
9 Muut saamiset 381 184 259
Vastaavaa yhteensä 1 449 139 14 182
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 683 529 −196
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 204 298 −10 053
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 204 060 −10 198
2.2 Talletusmahdollisuus 232 142
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 6 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 152 25
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 85 026 26 637
5.1 Julkisyhteisöt 77 959 26 526
5.2 Muut 7 067 111
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 80 059 −1 362
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 884 −445
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 17 339 −944
8.1 Talletukset ja muut velat 17 339 −944
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 120 0
10 Muut velat 148 693 518
11 Arvonmuutostilit 152 364 0
12 Pääoma ja rahastot 71 675 2
Vastattavaa yhteensä 1 449 139 14 182