Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 29. srpnu 2008

2. září 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 29. srpna 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 31 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 2,5 mld. EUR na 167,2 mld. EUR. Ve čtvrtek 28. srpna 2008 byla splatná operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 25 mld. USD a byla vypořádána další o objemu 20 mld. USD se splatností 28 dní. Tyto operace prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,3 mld. EUR na 111,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,2 mld. EUR na 683,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 26,5 mld. EUR na 78 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 15,9 mld. EUR na 466,8 mld. EUR. Ve středu 27. srpna 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 151 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 167 mld. EUR. Ve čtvrtek 28. srpna 2008 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,2 mld. EUR (ve srovnání s předchozím týdnem, během něhož bylo uloženo 0,1 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 10,2 mld. EUR na 204,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 208 251 −31
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 135 372 −626
2.1 Pohledávky za MMF 9 291 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 126 081 −626
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 55 143 −3 282
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 417 −390
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 417 −390
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 467 044 16 028
5.1 Hlavní refinanční operace 167 001 16 001
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 300 000 −12
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 39 39
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 4 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 38 180 921
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 111 091 1 303
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 457 0
9 Ostatní aktiva 381 184 259
Aktiva celkem 1 449 139 14 182
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 683 529 −196
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 204 298 −10 053
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 204 060 −10 198
2.2 Vkladová facilita 232 142
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 6 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 152 25
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 85 026 26 637
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 77 959 26 526
5.2 Ostatní závazky 7 067 111
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 80 059 −1 362
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 884 −445
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 17 339 −944
8.1 Vklady a ostatní závazky 17 339 −944
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 120 0
10 Ostatní pasiva 148 693 518
11 Účty přecenění 152 364 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 675 2
Pasiva celkem 1 449 139 14 182