Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. augusztus 29.

2008. szeptember 2.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. augusztus 29-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 31 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 2,5 milliárd euróval csökkent, 167,2 milliárd euróra. 2008. augusztus 28-án, csütörtökön lejárt egy 25 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő művelet futamideje, és újabb 20 milliárd dolláros, 28 nap futamidejű művelet elszámolására került sor. Ezeket a műveleteket az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan hajtották végre.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,3 milliárd euróval emelkedett, 111,1 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,2 milliárd euróval 683,5 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 26,5 milliárd euróval 78  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 15,9 milliárd euróval emelkedett, 466,8 milliárd euróra. 2008. augusztus 27-én, szerdán lejárt egy 151 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 167 milliárd euro értékben. 2008. augusztus 28-án, csütörtökön lejárt egy 50 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 50 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 10,2 milliárd euróval 204,1 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 208 251 −31
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 135 372 −626
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 291 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 126 081 −626
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 55 143 −3 282
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 417 −390
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 417 −390
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 467 044 16 028
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 167 001 16 001
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 300 000 −12
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 39 39
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 4 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 38 180 921
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 111 091 1 303
8 Euróban denominált államadósság 37 457 0
9 Egyéb eszközök 381 184 259
Eszközök összesen 1 449 139 14 182
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 683 529 −196
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 204 298 −10 053
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 204 060 −10 198
2.2 Betéti rendelkezésre állás 232 142
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 6 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 152 25
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 85 026 26 637
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 77 959 26 526
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 067 111
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 80 059 −1 362
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 884 −445
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 17 339 −944
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 17 339 −944
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 120 0
10 Egyéb kötelezettségek 148 693 518
11 Átértékelési számlák 152 364 0
12 Saját tőke 71 675 2
Források összesen 1 449 139 14 182