European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 16 mai 2008

20 mai 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 16 mai 2008, scăderea de 19 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 1 miliard EUR, până la valoarea de 160,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au crescut cu 1,6 miliarde EUR, până la 112,2 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 2,4 miliarde EUR, până la nivelul de 671,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 11 miliarde EUR, până la 65,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 42 miliarde EUR, până la 486,4 miliarde EUR. Miercuri, 14 mai 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 150 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 191,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (în săptămâna anterioară nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) a înregistrat o valoare aproximativ egală cu zero (comparativ cu 0,5 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 38,3 miliarde EUR, până la 233,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 209 609 −19
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 138 408 1 084
2.1 Creanţe asupra FMI 9 433 703
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 128 975 381
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 47 793 −411
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 321 −82
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 321 −82
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 486 640 41 598
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 191 499 41 497
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 295 026 2
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 115 101
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 33 932 −643
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 112 212 1 604
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 010 1
9 Alte active 358 954 4 884
Total active 1 440 879 48 016
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 671 118 −2 406
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 233 356 37 876
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 233 151 38 310
2.2 Facilitatea de depozit 46 −432
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 159 −2
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 172 −2
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 72 899 11 311
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 65 377 11 062
5.2 Alte angajamente 7 522 249
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 65 963 288
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 852 401
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 396 −703
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 18 396 −703
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 148 0
10 Alte pasive 143 806 1 136
11 Conturi de reevaluare 156 231 0
12 Capital şi rezerve 71 938 115
Total pasive 1 440 879 48 016
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media