Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. gegužės 16 d.

2008 m. gegužės 20 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. gegužės 16 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 19 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1 mlrd. eurų – iki 160,8 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 112,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 671,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 11 mlrd. eurų – iki 65,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 42 mlrd. eurų – iki 486,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. gegužės 14 d., baigėsi 150 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 191,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 38,3 mlrd. eurų – iki 233,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 209 609 −19
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 138 408 1 084
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 433 703
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 128 975 381
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 47 793 −411
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 321 −82
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 321 −82
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 486 640 41 598
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 191 499 41 497
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 295 026 2
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 115 101
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 932 −643
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 112 212 1 604
8 Valdžios skola eurais 38 010 1
9 Kitas turtas 358 954 4 884
Visas turtas 1 440 879 48 016
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 671 118 −2 406
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 233 356 37 876
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 233 151 38 310
2.2 Indėlių galimybė 46 −432
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 159 −2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 172 −2
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 72 899 11 311
5.1 Valdžiai 65 377 11 062
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 522 249
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 65 963 288
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 852 401
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 396 −703
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 18 396 −703
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 148 0
10 Kiti įsipareigojimai 143 806 1 136
11 Perkainojimo sąskaitos 156 231 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 938 115
Visi įsipareigojimai 1 440 879 48 016
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai