European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 16.5.2008

20.5.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 16.5.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 19 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1 miljardilla eurolla 160,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä kasvoi 1,6 miljardilla eurolla 112,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä väheni 2,4 miljardilla eurolla 671,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 11 miljardilla eurolla 65,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 42 miljardilla eurolla 486,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 14.5.2008 erääntyi 150 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 191,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,5 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 38,3 miljardilla eurolla 233,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 209 609 −19
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 138 408 1 084
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 433 703
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 128 975 381
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 47 793 −411
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 321 −82
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 321 −82
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 486 640 41 598
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 191 499 41 497
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 295 026 2
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 115 101
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 33 932 −643
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 112 212 1 604
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 010 1
9 Muut saamiset 358 954 4 884
Vastaavaa yhteensä 1 440 879 48 016
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 671 118 −2 406
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 233 356 37 876
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 233 151 38 310
2.2 Talletusmahdollisuus 46 −432
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 159 −2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 172 −2
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 72 899 11 311
5.1 Julkisyhteisöt 65 377 11 062
5.2 Muut 7 522 249
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 65 963 288
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 852 401
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 396 −703
8.1 Talletukset ja muut velat 18 396 −703
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 148 0
10 Muut velat 143 806 1 136
11 Arvonmuutostilit 156 231 0
12 Pääoma ja rahastot 71 938 115
Vastattavaa yhteensä 1 440 879 48 016
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle