Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. lapkričio 23 d.

2007 m. lapkričio 27 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. lapkričio 23 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 29 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto grynojo aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir buvo 142,1 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 95,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 639,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 28,4 mlrd. eurų – iki 73,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,3 mlrd. eurų – iki 454 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. lapkričio 21 d., baigėsi 182 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 169 mlrd. eurų vertės operacija. Penktadienį, 2007 m. lapkričio 23 d., baigėsi papildomos 40 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 60 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų, beveik toks pat kaip praėjusią savaitę.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 20,3 mlrd. eurų – iki 194,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 185 391 −29
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 141 910 365
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 245 −6
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 132 665 371
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 191 1 026
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 826 141
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 826 141
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 454 265 6 382
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 169 000 −13 002
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 285 006 20 001
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 256 −618
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 20 241 135
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 95 267 217
8 Valdžios skola eurais 37 110 0
9 Kitas turtas 311 322 5 525
Visas turtas 1 285 523 13 762
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 639 283 −1 339
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 194 998 −20 275
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 194 758 −20 312
2.2 Indėlių galimybė 216 24
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 24 13
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 169 −1
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 81 545 28 194
5.1 Valdžiai 73 873 28 436
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 672 −242
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 28 305 1 048
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 311 −590
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 268 1 910
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 18 268 1 910
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 398 0
10 Kiti įsipareigojimai 117 280 4 812
11 Perkainojimo sąskaitos 131 060 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 906 3
Visi įsipareigojimai 1 285 523 13 762