Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 23 noiembrie 2007

27 noiembrie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 23 noiembrie 2007, scăderea de 29 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004) şi cumpărării nete de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a rămas practic nemodificată la valoarea de 142,1 miliarde EUR.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au majorat cu 0,2 miliarde EUR până la 95,3 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a redus cu 1,3 miliarde EUR, până la nivelul de 639,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 28,4 miliarde EUR, până la 73,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 6,3 miliarde EUR, până la 454 miliarde EUR. Miercuri, 21 noiembrie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 182 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 169 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 23 noiembrie 2007, o operaţiune suplimentară de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 40 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 60 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (faţă de 0,9 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,2 miliarde EUR, un nivel relativ similar celui de săptămâna trecută.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 20,3 miliarde EUR, până la 194,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 185 391 −29
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 141 910 365
2.1 Creanţe asupra FMI 9 245 −6
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 132 665 371
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 191 1 026
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 826 141
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 826 141
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 454 265 6 382
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 169 000 −13 002
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 285 006 20 001
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 256 −618
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 3 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 20 241 135
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 95 267 217
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 110 0
9 Alte active 311 322 5 525
Total active 1 285 523 13 762
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 639 283 −1 339
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 194 998 −20 275
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 194 758 −20 312
2.2 Facilitatea de depozit 216 24
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 24 13
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 169 −1
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 81 545 28 194
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 73 873 28 436
5.2 Alte angajamente 7 672 −242
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 28 305 1 048
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 311 −590
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 18 268 1 910
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 18 268 1 910
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 398 0
10 Alte pasive 117 280 4 812
11 Conturi de reevaluare 131 060 0
12 Capital şi rezerve 68 906 3
Total pasive 1 285 523 13 762