Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. november 23.

2007. november 27.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. november 23-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 29 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik központi bank nettó aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 142,1 milliárd euro maradt.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,2 milliárd euróval emelkedett, 95,3 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,3 milliárd euróval csökkent, 639,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 28,4 milliárd euróval nőtt, 73,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 6,3 milliárd euróval emelkedett, 454 milliárd euróra. 2007. november 21-én, szerdán lejárt egy 182 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 169 milliárd euro értékben. 2007. november 23-án, pénteken lejárt egy 40 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 60 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro volt (szemben az előző heti 0,9 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) a felek 0,2 milliárd euro értékben vették igénybe, amely megközelítőleg megegyezett az előző hetivel.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 20,3 milliárd euróval csökkent, 194,8 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 185 391 −29
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 141 910 365
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 245 −6
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 132 665 371
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 191 1 026
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 826 141
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 826 141
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 454 265 6 382
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 169 000 −13 002
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 285 006 20 001
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 256 −618
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 3 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 20 241 135
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 95 267 217
8 Euróban denominált államadósság 37 110 0
9 Egyéb eszközök 311 322 5 525
Eszközök összesen 1 285 523 13 762
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 639 283 −1 339
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 194 998 −20 275
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 194 758 −20 312
2.2 Betéti rendelkezésre állás 216 24
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 24 13
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 169 −1
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 81 545 28 194
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 73 873 28 436
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 672 −242
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 28 305 1 048
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 311 −590
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 18 268 1 910
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 18 268 1 910
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 398 0
10 Egyéb kötelezettségek 117 280 4 812
11 Átértékelési számlák 131 060 0
12 Saját tőke 68 906 3
Források összesen 1 285 523 13 762