Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 23.11.2007

27.11.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 23.11.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 29 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pysyi käytännössä ennallaan 142,1 miljardina eurona.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,2 miljardilla eurolla 95,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä väheni 1,3 miljardilla eurolla 639,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 28,4 miljardilla eurolla 73,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 6,3 miljardilla eurolla 454 miljardiin euroon. Keskiviikkona 21.11.2007 erääntyi 182 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 169 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Perjantaina 23.11.2007 erääntyi 40 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 60 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,9 miljardia euroa), kun taas talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 0,2 miljardia euroa eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 20,3 miljardilla eurolla 194,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 185 391 −29
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 141 910 365
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 245 −6
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 132 665 371
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 191 1 026
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 826 141
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 826 141
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 454 265 6 382
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 169 000 −13 002
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 285 006 20 001
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 256 −618
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 3 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 20 241 135
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 95 267 217
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 110 0
9 Muut saamiset 311 322 5 525
Vastaavaa yhteensä 1 285 523 13 762
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 639 283 −1 339
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 194 998 −20 275
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 194 758 −20 312
2.2 Talletusmahdollisuus 216 24
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 24 13
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 169 −1
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 81 545 28 194
5.1 Julkisyhteisöt 73 873 28 436
5.2 Muut 7 672 −242
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 28 305 1 048
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 311 −590
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 18 268 1 910
8.1 Talletukset ja muut velat 18 268 1 910
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 398 0
10 Muut velat 117 280 4 812
11 Arvonmuutostilit 131 060 0
12 Pääoma ja rahastot 68 906 3
Vastattavaa yhteensä 1 285 523 13 762