Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 23. november 2007

27. november 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

23. novembril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 29 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis peaaegu muutumatuna 142,1 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,2 miljardi euro võrra 95,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,3 miljardi euro võrra 639,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 28,4 miljardi euro võrra 73,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 6,3 miljardi euro võrra 454 miljardi euroni. Kolmapäeval, 21. novembril 2007 möödus 182 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 169 miljardit eurot. Reedel, 23. novembril 2007 möödus 40 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 60 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,9 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses, mis vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 20,3 miljardi euro võrra 194,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 185 391 −29
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 141 910 365
2.1 Nõuded RVFle 9 245 −6
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 132 665 371
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 24 191 1 026
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 826 141
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 826 141
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 454 265 6 382
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 169 000 −13 002
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 285 006 20 001
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 256 −618
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 3 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 20 241 135
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 95 267 217
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 110 0
9 Muud varad 311 322 5 525
Varad kokku 1 285 523 13 762
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 639 283 −1 339
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 194 998 −20 275
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 194 758 −20 312
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 216 24
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 24 13
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 169 −1
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 81 545 28 194
5.1 Valitsussektor 73 873 28 436
5.2 Muud kohustused 7 672 −242
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 28 305 1 048
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 311 −590
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 18 268 1 910
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 18 268 1 910
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 398 0
10 Muud kohustused 117 280 4 812
11 Ümberhindluskontod 131 060 0
12 Kapital ja reservid 68 906 3
Kohustused kokku 1 285 523 13 762