Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. vasario 2 d.

2007 m. vasario 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. vasario 2 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 39 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto grynojo aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 145,3 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 82,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,1 mlrd. eurų – iki 605,8 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 20,5 mlrd. eurų – iki 39,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14,5 mlrd. eurų – iki 421,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. sausio 31 d., baigėsi 317,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 292,5 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2007 m. vasario 1 d., baigėsi 40 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) ir indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) iš esmės buvo nulinis – beveik kaip ir praėjusią savaitę.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,7 mlrd. eurų – iki 180,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 176 681 −39
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 143 819 1 475
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 10 590 1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 229 1 474
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 063 965
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 359 599
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 359 599
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 422 505 −15 003
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 292 503 −24 999
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 130 001 10 001
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −6
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 11 620 −914
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 82 156 90
8 Valdžios skola eurais 39 309 −50
9 Kitas turtas 223 159 1 400
Visas turtas 1 136 671 −11 477
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 605 753 3 062
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 182 051 4 180
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 180 794 4 670
2.2 Indėlių galimybė 31 11
2.3 Terminuotieji indėliai 1 225 −502
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 93 −13
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 −1
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 48 308 −20 402
5.1 Valdžiai 39 420 −20 451
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 888 49
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 16 745 −2 595
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 160 −9
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 831 2 505
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 15 831 2 505
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 611 0
10 Kiti įsipareigojimai 73 731 1 796
11 Perkainojimo sąskaitos 121 990 0
12 Kapitalas ir rezervai 66 398 0
Visi įsipareigojimai 1 136 671 −11 477