Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. veebruar 2007

6. veebruar 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

2. veebruaril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 39 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 145,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,1 miljardi euro võrra 82,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3,1 miljardi euro võrra 605,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 20,5 miljardi euro võrra 39,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 14,5 miljardi euro võrra 421,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 31. jaanuaril 2007 möödus 317,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 292,5 miljardit eurot. Neljapäeval, 1. veebruaril 2007 möödus 40 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 4,7 miljardi euro võrra 180,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 176 681 −39
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 143 819 1 475
2.1 Nõuded RVFle 10 590 1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 229 1 474
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 063 965
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 359 599
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 359 599
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 422 505 −15 003
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 292 503 −24 999
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 130 001 10 001
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −6
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 11 620 −914
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 82 156 90
8 Valitsussektori võlg eurodes 39 309 −50
9 Muud varad 223 159 1 400
Varad kokku 1 136 671 −11 477
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 605 753 3 062
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 182 051 4 180
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 180 794 4 670
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 31 11
2.3 Tähtajalised hoiused 1 225 −502
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 93 −13
4 Emiteeritud võlakirjad 0 −1
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 48 308 −20 402
5.1 Valitsussektor 39 420 −20 451
5.2 Muud kohustused 8 888 49
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 16 745 −2 595
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 160 −9
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 15 831 2 505
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 15 831 2 505
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 611 0
10 Muud kohustused 73 731 1 796
11 Ümberhindluskontod 121 990 0
12 Kapital ja reservid 66 398 0
Kohustused kokku 1 136 671 −11 477