Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 2 februarie 2007

6 februarie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 2 februarie 2007, reducerea de 39 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din activ) a fost rezultatul vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004) şi cumpărării nete de monede din aur efectuate de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din activ minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasiv) a înregistrat o diminuare de 0,1 miliarde EUR, până la valoarea de 145,3 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din activ), au sporit cu 0,1 miliarde EUR, până la 82,2 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasiv) s-a majorat cu 3,1 miliarde EUR, până la nivelul de 605,8 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţia publică (poziţia 5.1 din pasiv) s-au restrâns cu 20,5 miliarde EUR, până la 39,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din activ minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasiv) a scăzut cu 14,5 miliarde EUR, până la 421,2 miliarde EUR. Miercuri, 31 ianuarie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 317,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 292,5 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 1 februarie 2007, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 40 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din activ) şi la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasiv) s-a situat la un nivel apropiat de zero (similar celui înregistrat în săptămâna anterioară).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit la Eurosistem (poziţia 2.1 din pasiv) a înregistrat o majorare de 4,7 miliarde EUR, până la 180,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 176 681 −39
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 143 819 1 475
2.1 Creanţe asupra FMI 10 590 1
2.2 Depozite, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 133 229 1 474
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 063 965
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 359 599
4.1 Depozite, titluri şi împrumuturi 14 359 599
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 422 505 −15 003
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 292 503 −24 999
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 130 001 10 001
5.3 Operaţiuni reverse repo de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reverse repo structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −6
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 11 620 −914
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 82 156 90
8 Credite în euro acordate administraţiei publice 39 309 −50
9 Alte active 223 159 1 400
Total active 1 136 671 −11 477
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 605 753 3 062
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 182 051 4 180
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 180 794 4 670
2.2 Facilitatea de depozit 31 11
2.3 Depozite pe termen fix 1 225 −502
2.4 Operaţiuni reverse repo de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 1
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 93 −13
4 Certificate de debit emise 0 −1
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 48 308 −20 402
5.1 Angajamente faţă de administraţia publică 39 420 −20 451
5.2 Alte angajamente 8 888 49
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 745 −2 595
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţi ai zonei euro 160 −9
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 15 831 2 505
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 15 831 2 505
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 611 0
10 Alte pasive 73 731 1 796
11 Conturi de reevaluare 121 990 0
12 Capital şi rezerve 66 398 0
Total pasive 1 136 671 −11 477