Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 2. únoru 2007

6. února 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 2. února 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 39 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004), a čistému nákupu zlatých mincí další z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,1 mld. EUR na 145,3 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 82,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,1 mld. EUR na 605,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 20,5 mld. EUR na 39,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 14,5 mld. EUR na 421,2 mld. EUR. Ve středu 31. ledna 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 317,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 292,5 mld. EUR. Ve čtvrtek 1. února 2007 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 40 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) i vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstaly prakticky nevyužity, obdobně jako během předchozího týdne.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4,7 mld. EUR na 180,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 176 681 −39
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 143 819 1 475
2.1 Pohledávky za MMF 10 590 1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 229 1 474
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 063 965
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 359 599
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 359 599
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 422 505 −15 003
5.1 Hlavní refinanční operace 292 503 −24 999
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 130 001 10 001
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −6
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 11 620 −914
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 82 156 90
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 39 309 −50
9 Ostatní aktiva 223 159 1 400
Aktiva celkem 1 136 671 −11 477
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 605 753 3 062
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 182 051 4 180
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 180 794 4 670
2.2 Vkladová facilita 31 11
2.3 Termínované vklady 1 225 −502
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 93 −13
4 Emitované dluhopisy 0 −1
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 48 308 −20 402
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 39 420 −20 451
5.2 Ostatní závazky 8 888 49
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 16 745 −2 595
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 160 −9
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 15 831 2 505
8.1 Vklady a ostatní závazky 15 831 2 505
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 611 0
10 Ostatní pasiva 73 731 1 796
11 Účty přecenění 121 990 0
12 Kapitál a rezervní fondy 66 398 0
Pasiva celkem 1 136 671 −11 477