Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 2.2.2007

6.2.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 2.2.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 39 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 145,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,1 miljardilla eurolla 82,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,1 miljardilla eurolla 605,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 20,5 miljardilla eurolla 39,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 14,5 miljardilla eurolla 421,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 31.1.2007 erääntyi 317,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 292,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 1.2.2007 erääntyi 40 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 50 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Sekä maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) että talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 4,7 miljardilla eurolla 180,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 176 681 −39
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 143 819 1 475
2.1 Saamiset IMF:ltä 10 590 1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 133 229 1 474
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 063 965
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 359 599
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 359 599
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 422 505 −15 003
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 292 503 −24 999
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 130 001 10 001
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −6
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 11 620 −914
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 82 156 90
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 39 309 −50
9 Muut saamiset 223 159 1 400
Vastaavaa yhteensä 1 136 671 −11 477
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 605 753 3 062
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 182 051 4 180
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 180 794 4 670
2.2 Talletusmahdollisuus 31 11
2.3 Määräaikaistalletukset 1 225 −502
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 1
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 93 −13
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 −1
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 48 308 −20 402
5.1 Julkisyhteisöt 39 420 −20 451
5.2 Muut 8 888 49
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 745 −2 595
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 160 −9
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 15 831 2 505
8.1 Talletukset ja muut velat 15 831 2 505
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 611 0
10 Muut velat 73 731 1 796
11 Arvonmuutostilit 121 990 0
12 Pääoma ja rahastot 66 398 0
Vastattavaa yhteensä 1 136 671 −11 477