Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. február 2.

2007. február 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. február 2-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 39 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, valamint egy másik nemzeti központi bankja által végrehajtott nettó aranyérme-vásárlás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval csökkent, 145,3 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,1 milliárd  euróval emelkedett, 82,2 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,1 milliárd euróval nőtt, 605,8 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 20,5 milliárd euróval csökkent, 39,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 14,5 milliárd euróval csökkent, 421,2 milliárd euróra. 2007. január 31-én, szerdán lejárt egy 317,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 292,5 milliárd euro értékben. 2007. február 1-jén, csütörtökön lejárt egy 40 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 50 milliárd euro értékben.

Az előző héttel megközelítőleg azonos módon gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevételére.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 4,7 milliárd euróval nőtt, 180,8 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 176 681 −39
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 143 819 1 475
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 10 590 1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 133 229 1 474
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 063 965
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 359 599
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 359 599
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 422 505 −15 003
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 292 503 −24 999
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 130 001 10 001
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −6
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 11 620 −914
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 82 156 90
8 Euróban denominált államadósság 39 309 −50
9 Egyéb eszközök 223 159 1 400
Eszközök összesen 1 136 671 −11 477
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 605 753 3 062
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 182 051 4 180
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 180 794 4 670
2.2 Betéti rendelkezésre állás 31 11
2.3 Lekötött betétek 1 225 −502
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 1
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 93 −13
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 −1
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 48 308 −20 402
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 39 420 −20 451
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 888 49
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 16 745 −2 595
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 160 −9
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 15 831 2 505
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 15 831 2 505
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 611 0
10 Egyéb kötelezettségek 73 731 1 796
11 Átértékelési számlák 121 990 0
12 Saját tőke 66 398 0
Források összesen 1 136 671 −11 477