Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. rugsėjo 2 d.

2005 m. rugsėjo 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. rugsėjo 2 d., Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 166,8 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 88,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,2 mlrd. eurų – iki 530,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 17,1 mlrd. eurų – iki 56,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 17 mlrd. eurų – iki 383 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 rugpjūčio 31 d., baigėsi 310 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 293 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2005 m. rugsėjo 1 d., baigėsi 30 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 30 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) ir indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) iš esmės buvo nulinis, beveik kaip ir praėjusią savaitę.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,7 mlrd. eurų – iki 146,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 137 829 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 703 203
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 19 945 −124
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 139 758 327
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 953 352
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 409 −139
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 409 −139
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 383 019 −17 012
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 293 002 −17 000
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 89 999 1
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 2
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 16 −15
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 260 39
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 88 666 1 084
8 Valdžios skola eurais 40 750 0
9 Kitas turtas 132 411 203
Visas turtas 977 000 −15 270
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 530 925 3 215
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 146 703 −3 655
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 146 670 −3 661
2.2 Indėlių galimybė 33 6
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 127 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 63 465 −16 934
5.1 Valdžiai 56 354 −17 071
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 111 137
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 11 318 1 014
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 470 246
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 444 464
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 444 464
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 896 0
10 Kiti įsipareigojimai 58 957 273
11 Perkainojimo sąskaitos 92 292 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 403 107
Visi įsipareigojimai 977 000 −15 270
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai