Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 2. září 2005

6. září 2005

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 2. září 2005 poklesl čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv minus položky 7, 8 a 9 na straně pasiv) v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,2 mld. EUR na 166,8 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,1 mld. EUR na 88,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,2 mld. EUR na 530,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 17,1 mld. EUR na 56,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 17 mld. EUR na 383 mld. EUR. Ve středu 31. srpna 2005 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 310 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 293 mld. EUR. Ve čtvrtek 1. září 2005 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 30 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 30 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) i vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstaly prakticky nevyužity, obdobně jako během předchozího týdne.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 3,7 mld. EUR na 146,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 137 829 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 703 203
2.1 Pohledávky za MMF 19 945 −124
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 139 758 327
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 953 352
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 9 409 −139
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 9 409 −139
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 383 019 −17 012
5.1 Hlavní refinanční operace 293 002 −17 000
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 89 999 1
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 2
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 16 −15
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 3 260 39
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 88 666 1 084
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 40 750 0
9 Ostatní aktiva 132 411 203
Aktiva celkem 977 000 −15 270
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 530 925 3 215
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 146 703 −3 655
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 146 670 −3 661
2.2 Vkladová facilita 33 6
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 127 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 63 465 −16 934
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 56 354 −17 071
5.2 Ostatní závazky 7 111 137
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 11 318 1 014
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 470 246
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 444 464
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 444 464
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 896 0
10 Ostatní pasiva 58 957 273
11 Účty přecenění 92 292 0
12 Kapitál a rezervní fondy 58 403 107
Pasiva celkem 977 000 −15 270
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média