Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. szeptember 2.

2005. szeptember 6.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. szeptember 2-ával záruló héten az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval csökkent, 166,8 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,1 milliárd euróval emelkedett, 88,7 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,2 milliárd euróval nőtt, 530,9 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) értéke 17,1 milliárd euróval csökkent, 56,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel különbözete) 17 milliárd euróval csökkent, 383 milliárd euróra. 2005. augusztus 31-én, szerdán lejárt egy 310 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor, 293 milliárd euro euro értékben. 2005. szeptember 1-jén, csütörtökön lejárt egy 30 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor, 30 milliárd euro értékben.

Az előző héttel megközelítőleg azonos módon gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2. tétel) igénybevételére.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 3,7 milliárd euróval csökkent, 146,7 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 137 829 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 703 203
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 19 945 −124
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 139 758 327
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 21 953 352
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 409 −139
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 409 −139
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 383 019 −17 012
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 293 002 −17 000
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 89 999 1
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 2
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 16 −15
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 260 39
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 88 666 1 084
8 Euróban denominált államadósság 40 750 0
9 Egyéb eszközök 132 411 203
Eszközök összesen 977 000 −15 270
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 530 925 3 215
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 146 703 −3 655
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 146 670 −3 661
2.2 Betéti rendelkezésre állás 33 6
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 127 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 63 465 −16 934
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 56 354 −17 071
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 111 137
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 11 318 1 014
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 470 246
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 444 464
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 444 464
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 896 0
10 Egyéb kötelezettségek 58 957 273
11 Átértékelési számlák 92 292 0
12 Saját tőke 58 403 107
Források összesen 977 000 −15 270
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok