Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. september 2005

6. september 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

2. septembril 2005 lõppenud nädalal vähenes eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 166,8 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,1 miljardi euro võrra 88,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3,2 miljardi euro võrra 530,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 17,1 miljardi euro võrra 56,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 17 miljardi euro võrra 383 miljardi euroni. Kolmapäeval, 31. augustil 2005 möödus 310 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 293 miljardit eurot. Neljapäeval, 1. septembril 2005 möödus 30 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 30 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 3,7 miljardi euro võrra 146,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 137 829 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 703 203
2.1 Nõuded RVFle 19 945 −124
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 139 758 327
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 21 953 352
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 9 409 −139
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 9 409 −139
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 383 019 −17 012
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 293 002 −17 000
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 89 999 1
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 2
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 16 −15
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 260 39
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 88 666 1 084
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 750 0
9 Muud varad 132 411 203
Varad kokku 977 000 −15 270
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 530 925 3 215
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 146 703 −3 655
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 146 670 −3 661
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 33 6
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 127 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 63 465 −16 934
5.1 Valitsussektor 56 354 −17 071
5.2 Muud kohustused 7 111 137
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 11 318 1 014
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 470 246
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 444 464
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 444 464
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 896 0
10 Muud kohustused 58 957 273
11 Ümberhindluskontod 92 292 0
12 Kapital ja reservid 58 403 107
Kohustused kokku 977 000 −15 270
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid