Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 2.9.2005

6.9.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 2.9.2005 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 166,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,1 miljardilla eurolla 88,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,2 miljardilla eurolla 530,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähentyivät 17,1 miljardilla eurolla 56,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 17 miljardilla eurolla 383 miljardiin euroon. Keskiviikkona 31.8.2005 erääntyi 310 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 293 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 1.9.2005 erääntyi 30 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden 30 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Sekä maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) että talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännössä nollassa eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 3,7 miljardilla eurolla 146,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 137 829 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 703 203
2.1 Saamiset IMF:ltä 19 945 −124
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 139 758 327
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 953 352
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 409 −139
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 409 −139
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 383 019 −17 012
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 293 002 −17 000
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 89 999 1
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 2
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 16 −15
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 260 39
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 88 666 1 084
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 750 0
9 Muut saamiset 132 411 203
Vastaavaa yhteensä 977 000 −15 270
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 530 925 3 215
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 146 703 −3 655
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 146 670 −3 661
2.2 Talletusmahdollisuus 33 6
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 127 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 63 465 −16 934
5.1 Julkisyhteisöt 56 354 −17 071
5.2 Muut 7 111 137
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 318 1 014
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 470 246
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 444 464
8.1 Talletukset ja muut velat 8 444 464
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 896 0
10 Muut velat 58 957 273
11 Arvonmuutostilit 92 292 0
12 Pääoma ja rahastot 58 403 107
Vastattavaa yhteensä 977 000 −15 270
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle